Over Tennanz

Maak van nieuwe huurders direct tevreden klanten

In het benchmarkonderzoek dat Aedes jaarlijks laat uitvoeren naar huurderstevredenheid wordt duidelijk aangegeven dat zowel ‘de nieuwe huurder’ als de ‘vertrekkende huurder’ belangrijke momenten zijn voor een positief Huurdersoordeel. Het onboardingproces van Tennanz begint direct na de toewijzing van een woning aan en woningzoekende en loopt door tot minimaal een jaar na de sleuteloverdracht. De proactieve ondersteuning van de nieuwe huurder bij het betrekken van de nieuwe woning en het doorlopen van alle formaliteiten, de praktische actielijst met voortgangsindicatie en de follow up en betrokkenheid na de verhuizing maken dat de nieuwe huurder zich snel thuis voelt in de nieuwe woning én bij de nieuwe verhuurder! Met als primair doel de ervaring van een persoonlijk en warm welkom. En met als prettig bijproduct een soepele samenwerking die leidt tot minder werk en lagere kosten voor de verhuurder!

Klantbeleving is een belangrijke succesfactor

Talrijke nationale en internationale onderzoeken, o.a. van KPMG, wijzen uit dat ‘klantbeleving’ geen modewoord is, maar een belangrijke driver voor financiële resultaten. De klantreis of customer journey is een sleutelfactor voor tevredenheid en loyaliteit. De klantreis begint als nieuwe huurder en eindigt als vertrekkende huurder.

Tennanz is de specialist in huurderstevredenheid. Wij zijn experts in een prettige en soepele klantreis en hebben die kennis en ervaring ook vertaald naar het onboarden van nieuwe huurders en het offboarden van vertrekkende huurders. Met uw input maken we daar een geautomatiseerd en gecontroleerd proces van dat naadloos aansluit op uw normen en waarden en communicatiestijl. De Tennanz diensten hebben verregaande mogelijkheden om af te stemmen op corporatiewensen en –processen.

Die flexibiliteit en de mogelijkheid om de on- en offboardingprocessen volledig te tweaken naar uw werkwijze makt Tennanz uniek. Voor de ‘klantervaring’ zijn een aantal elementen van belang. Wij toetsen onze oplossingen voortduren aan deze 6 basisprincipes, waarvan personalisatie, integriteit en authenticiteit van de afzender en de mate waarin verwachtingen worden waargemaakt de belangrijkste zijn. En om dar de prefecte invulling aan te geven moeten (en zullen) de on- en offboardingprocessen zijn afgestemd op uw organisatie!

Tevreden huurders en minder werk

De twee elementen in de kop ‘Tevreden huurders en minder werk’ lijken strijdig met elkaar en toch weten e uit ervaring dat dit het resultaat is van het implementeren van on- en offboarding processen! Een proactieve ondersteuning van huurders leidt echt tot minder werk, zowel voor de huurder als voor de medewerkers van de corporatie. En tot minder fouten. Met als resultaat een hogere tevredenheid en toch lagere kosten.

De Tennanz processen zijn gebouwd op het ISO gecertificeerde Valtimo Platform. En ieder proces wordt standaard gemonitord. Inzichtelijke heatmaps laten direct zien of en waar er knelpunten in het proces zijn die moeten worden opgelost. En iedere drie maanden vindt er een review plaats.

De organisaties achter Tennanz

Tennanz is een SaaS-product van ServiceSites International BV en Ritense BV. Twee bedrijven die al sinds 2003 intensief samenwerken en nu de krachten gebundeld hebben om de beste on- en offboarding ondersteuning van huurders te ontwikkelen. Samen hebben Ritense en ServiceSites meer dan 35 jaar ervaring met corporatieprocessen, ISO gecertificeerde SaaS-oplossingen en gebruikersvriendelijke automatisering. Onder meer sinds 2007 met Woonmatch, een woonruimteverdeelsysteem dat in 4 regio’s door 16 corporaties wordt ingezet.

Bij deze 2 organisaties werken vanuit de vestigingen in Amsterdam, Deventer en Weert meer dan 25 specialisten aan krachtige en vooral gebruiksvriendelijke oplossingen voor bedrijfskritische processen.